program pembangunan ekonomi setempat

Permohonan Dibuka Dari 12 Februari Hingga 6 Mac 2023

Pastikan maklumat dan dokumen yang diperlukan telah dilengkapkan sebelum menghantar permohonan

Pengenalan Program

 • Program Pembangunan Ekonomi Setempat (PPES 2023) merupakan satu program yang dirangka bagi mengenal pasti projek-projek keusahawanan yang berpotensi dan berdaya maju berasaskan komuniti di Negeri Johor.
 • Ia merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Johor dan dilaksanakan oleh Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd. (PUJB).
 • Nilai bantuan adalah SEHINGGA RM 20,000.00 dalam bentuk peralatan dan mesin atau menaik taraf infra sedia ada.

Siapa Yang Layak Memohon

Permohonan hanya terbuka kepada Persatuan atau Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan telah berdaftar (salah satu) dibawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) atau Pendaftaran Pertubuhan Belia (ROY) atau Pejabat Daerah di Negeri Johor atau jabatan / agensi atau kementerian yang berkaitan serta telah aktif sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pendaftaran.

 

Permohonan tidak terbuka kepada koperasi, individu, syarikat atau selain dinyatakan di atas.

Syarat-Syarat Permohonan

 • Pemohon mestilah dalam kalangan ahli pertubuhan yang berdaftar dengan persatuan atau pertubuhan (NGO) tanpa mengira jawatan yang dipegang.

 • Permohonan hanya terbuka kepada Persatuan atau Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan telah berdaftar (salah satu) dibawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) atau Pendaftaran Pertubuhan Belia (ROY) atau Pejabat Daerah di Negeri Johor atau jabatan / agensi atau kementerian yang berkaitan serta telah aktif sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pendaftaran.

 • Terbuka kepada semua projek yang patuh syariah serta melibatkan aktiviti ekonomi seperti perladangan, pertanian, perikanan dan lain-lain yang berkaitan dan melibatkan komuniti setempat.

 • Projek yang memberikan impak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi komuniti dan mempunyai nilai tambah dan nilai pengganda yang tinggi.

 • Bagi projek yang dilaksanakan mestilah telah berjalan sekurang-kurangnya 6 bulan dan keatas.

 • Bagi projek yang dibawah 6 bulan atau baru bermula perlu sertakan kertas cadangan bagi pelaksanaan projek tersebut sebagai pertimbangan syarat permohonan.

 • Projek perlu diusahakan atau beroperasi di dalam Negeri Johor sahaja dan dijalankan secara berkumpulan/komuniti.

 • Permohonan yang dibuat menerusi Persatuan atau Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) perlu mempunyai kewangan yang kukuh serta kapasiti, keupayaan, kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk melaksanakan projek berkaitan.

 • Keutamaan diberikan kepada yang belum pernah menerima mana-mana bantuan Kerajaan Negeri Johor atau Persekutuan dalam tempoh 2 tahun.(Tertakluk kepada rekod agensi yang dimaklumkan kepada PUJB)

 • Permohonan bagi skop bantuan tidak terbuka kepada aktiviti kebajikan, kemasyarakatan, kursus, latihan, program bantuan, pembinaan infrastruktur dan apa-apa perkara yang tidak berkaitan aktiviti ekonomi.

Pastikan maklumat dan dokumen yang diperlukan telah dilengkapkan sebelum menghantar permohonan

Skop Permohonan Bantuan

Mesin atau peralatan

 • Mesin & peralatan yang dimohon tidak dibenarkan untuk penambahan stok dan kegunaan peribadi.
 • Mesin & Peralatan haruslah dapat membantu meningkatkan tahap perkhidmatan sesebuah komuniti.

Menaiktaraf infrastuktur sedia sahaja

 • Hanya bagi infrastruktur yang telah ada dan bukan membina yang baharu.

Langkah-Langkah Permohonan

1. Daftar Akaun PADU

Anda perlu membuka akaun PADU dengan melayari www.padu.pujb.my dan daftar akaun anda

2. Log Masuk Sistem pADU

 Log masuk ke dalam sistem PADU menggunakan emel dan kata laluan yang telah didaftarkan

3. Borang Maklumat Usahawan

Lengkapkan dan kemaskini borang maklumat usahawan dengan lengkap, betul dan telus

4. Rujuk Papan pemuka

Cari iklan permohonan di ruangan di papan pemuka dan klik maklumat lanjut untuk mula permohonan

5. Borang Permohonan

Lengkapkan borang permohonan PPES 2023 dengan lengkap, betul dan telus

6. Klik Butang Hantar

Setelah selesai mengisi borang permohonan, klik butang hantar dan permohonan anda telah direkodkan.

Kaedah Perlaksanaan Bantuan

Saringan Permohonan & dokumen

Sesi Temuduga & lawatan Tempat Secara Fizikal

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal

Mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan