Perbadanan Usahawan Joor

MISI SYARIKAT

Menjadi agensi utama dalam membantu kerajaan Negeri Johor untuk membentuk usahawan PMKS yang berdaya maju, berkualiti dan produktif menerusi perkhidmatan dan bantuan yang efisyen selaras dengan kemajuan negara.

bincang-3
image-last-1
image-4a

Perbadanan Usahawan Joor

VISI SYARIKAT

Pengerak Utama Pembangunan Usahawan Johor