Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor

Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
JABATAN BISNES INTRAPRENEUR & KERJASAMA STRATEGIK, JOHOR CORPORATION
JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI JOHOR
JOHOR SKILLS DEVELOPMENT CENTRE (PUSPATRI)
SME CORP MALAYSIA NEGERI JOHOR
UDA ANGSANA
PUSAT KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI, PUSAT INVOSI MAHASISWA & KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI UTM (UTM XCITE)
PUSAT TEKNOUSAHAWAN PELAJAR, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
DEWAN PERNIAGAAN MELAYU MALAYSIA NEGERI JOHOR
BUSINESS ECO SYSTEM, ISKANDAR REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (IRDA)
LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD
Jata Johor
BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR (JAINJ)
JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) NEGERI JOHOR
LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA
MALAYSIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCE (MIDF) WILAYAH SELATAN
PERBADANAN ISLAM JOHOR (PIJ)
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA
MEDIA AND GAME INNOVATION CENTRE OF EXCELLENCE