BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM/KURSUS ANJURAN PUJB

Penilaian Penceramah

Penilaian Pelaksanaan Kursus

Penilaian Keberkesanan Kursus Terhadap Peserta

Ulasan Peserta