Borang Permohonan Booth Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS) Edisi Ke-19