Bandar Tepian Sungai, Mersing

Bandar Tepian Sungai, Mersing

Alamat : NO.15,16,17 JALAN JETI, BANDAR TEPIAN SUNGAI, 86800 MERSING, JOHOR

Aras Keluasan (KP) Kadar Sewa Maksimum (RM)
Bawah 1,650 2,600.00
Satu 1,650 1,000.00
Dua 1,650 500.00