Geran Agropreneur Muda

Berikut adalah maklumat Program Geran Agropreneur Muda bagi Tahun 2019 untuk menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan.

Borang:https://drive.google.com/…/177ViJWvLrLHloIVKdQpbBEc1bdmD6U-…

Laman web:
http://www.moa.gov.my/agropreneur-muda